FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
1
Daňové příjmy
2 635 040 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 320 094 Kč
4
Přijaté transfery
620 199 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 118 553 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
699 783 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
186 997 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
134 400 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
45 600 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 118 553 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
699 783 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
186 997 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
134 400 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
45 600 Kč