FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
3 903 030 Kč
4
Přijaté transfery
2 471 979 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 577 600 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
6
Všeobecná veřejná správa a služby
10 962 525 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
817 084 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
353 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
220 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
100 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
10 962 525 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
817 084 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
353 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
220 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
100 000 Kč