FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
4 814 730 Kč
4
Přijaté transfery
3 199 079 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 670 510 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
6
Všeobecná veřejná správa a služby
12 388 647 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 189 572 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
347 200 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
179 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
79 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
12 388 647 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 189 572 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
347 200 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
179 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
79 300 Kč