FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
3 817 355 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 704 594 Kč
4
Přijaté transfery
400 701 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 600 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 728 394 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
713 901 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
296 679 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
249 658 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
95 618 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 728 394 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
713 901 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
296 679 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
249 658 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
95 618 Kč