FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
1
Daňové příjmy
2 755 345 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 393 891 Kč
4
Přijaté transfery
252 702 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 099 713 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
949 707 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
258 071 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
140 894 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
43 553 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 099 713 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
949 707 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
258 071 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
140 894 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
43 553 Kč