FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
3 451 980 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 525 570 Kč
4
Přijaté transfery
228 488 Kč
3
Kapitálové příjmy
8 300 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 365 684 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
732 354 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
312 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
108 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
47 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 365 684 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
732 354 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
312 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
108 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
47 700 Kč