FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
4 158 760 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 704 940 Kč
4
Přijaté transfery
1 336 916 Kč
3
Kapitálové příjmy
8 900 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 042 929 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 202 510 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
880 765 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
739 612 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
343 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 042 929 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 202 510 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
880 765 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
739 612 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
343 700 Kč