FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
4 153 620 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 186 081 Kč
4
Přijaté transfery
426 143 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 444 313 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
850 281 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
457 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
327 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
36 550 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 444 313 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
850 281 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
457 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
327 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
36 550 Kč