FINANČNÍ UKAZATELE 2019
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
5 030 940 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 976 210 Kč
4
Přijaté transfery
637 299 Kč
3
Kapitálové příjmy
266 404 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
6
Všeobecná veřejná správa a služby
10 648 390 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 193 463 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
514 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
274 400 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
79 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
10 648 390 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 193 463 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
514 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
274 400 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
79 900 Kč