FINANČNÍ UKAZATELE 2020 (k 31.01.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
1
Daňové příjmy
4 479 200 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 269 300 Kč
4
Přijaté transfery
73 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 926 676 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
809 324 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
435 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
259 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 926 676 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
809 324 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
435 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
259 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 000 Kč