FINANČNÍ UKAZATELE 2023 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2023
1
Daňové příjmy
5 442 200 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 176 000 Kč
4
Přijaté transfery
81 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2023
6
Všeobecná veřejná správa a služby
15 518 672 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
1 366 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
360 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
310 328 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
145 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
15 518 672 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
1 366 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
360 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
310 328 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
145 000 Kč