FINANČNÍ UKAZATELE 2021 (k 31.01.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
3 857 500 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 299 400 Kč
4
Přijaté transfery
76 100 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
6
Všeobecná veřejná správa a služby
10 447 677 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
886 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
560 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
224 323 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
115 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
10 447 677 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
886 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
560 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
224 323 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
115 000 Kč