FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
4 144 740 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 486 100 Kč
4
Přijaté transfery
429 314 Kč
3
Kapitálové příjmy
265 704 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 575 374 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
814 484 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
410 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
256 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 575 374 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
814 484 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
410 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
256 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 000 Kč