FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
3 959 500 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 469 100 Kč
4
Přijaté transfery
71 400 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 779 516 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
814 484 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
400 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
236 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 779 516 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
814 484 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
400 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
236 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 000 Kč