FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
3 669 900 Kč
4
Přijaté transfery
2 445 500 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 499 600 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
6
Všeobecná veřejná správa a služby
10 884 016 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
740 984 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
220 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
220 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
50 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
10 884 016 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
740 984 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
220 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
220 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
50 000 Kč