FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
3 400 060 Kč
Nedaňové příjmy
1 616 740 Kč
Přijaté transfery
64 500 Kč
Kapitálové příjmy
8 900 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Všeobecná veřejná správa a služby
8 711 195 Kč
Služby pro obyvatelstvo
811 005 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
330 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
152 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
86 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
8 711 195 Kč
Služby pro obyvatelstvo
811 005 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
330 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
152 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
86 000 Kč