FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2019
PŘÍJMY ROZPOČET
54 212 804 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
51 087 949 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
94 %
VÝDAJE ROZPOČET
77 434 804 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
43 895 213 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
57 %
SALDO ROZPOČET
-23 222 000 Kč
SALDO SKUTEČNOST
7 192 736 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU