FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2019
PŘÍJMY ROZPOČET
55 038 662 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
53 720 284 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
98 %
VÝDAJE ROZPOČET
78 260 662 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
46 626 199 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
60 %
SALDO ROZPOČET
-23 222 000 Kč
SALDO SKUTEČNOST
7 094 085 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU