FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
46 981 094 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
48 111 988 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
102 %
VÝDAJE ROZPOČET
65 403 094 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
42 106 574 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
64 %
SALDO ROZPOČET
-18 422 000 Kč
SALDO SKUTEČNOST
6 005 414 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU