FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2019
PŘÍJMY ROZPOČET
54 212 804 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
52 637 570 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
97 %
VÝDAJE ROZPOČET
77 434 804 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
45 418 640 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
59 %
SALDO ROZPOČET
-23 222 000 Kč
SALDO SKUTEČNOST
7 218 931 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU