FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
48 712 804 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
48 681 382 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
100 %
VÝDAJE ROZPOČET
67 134 804 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
42 511 618 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
63 %
SALDO ROZPOČET
-18 422 000 Kč
SALDO SKUTEČNOST
6 169 764 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU